Fönster

Mäta Fönster

När du ska mäta till ett fönster, gör som på bilden – mät från vägg till vägg i fönsternischen (mät på minsta stället och dra av 5 mm från måttet)
Fönsterkarmen måste vara minst 15 mm (Helst 25 mm) för att få plats med glidskenan.
Halvfönster – Mät som bilden visar från ena väggen i nischen till fönstrets mittstolpe. Karmen måste här också vara minst 15 mm och helst 25 mm.

Fasta ramar

Bestämning av bredden,
-Mät upp karmbredden (Avståndet mellan karmsidorna)
Bestämning av höjden
– Mät upp karmhöjden (avståndet mellan karmens under- och överstycke)

Glöm inte att dra av 5 mm

Rullgardinsfönster Deluxe

Bestämning av bredden
-Mät upp bredden ink fönsterkarmens sidostycke.
Bestämning av höjden
Mät upp höjden ink karmens under- och överstycke. Höjden får inte överstiga 150 cm

Glöm inte att dra av 5mm

Rullgardinsfönster Deluxe (För takfönster)

Bestämning av bredden
Mät upp bredden på smygens insida och lägg till 5 cm.
Bestämning av höjden
Mät upp höjden mellan fönstrets karmunderstycke och karmöverstycke och lägg till 5 cm.